ASIN AQUA OXYGENASIN AQUA Oxygen je nejkomplexnější systém pro úpravu vody bez použití chlóru. Dokonale křišťálové vody je dosaženo za pomoci čtyř čerpadel dávkujících Oxypure, pH mínus, algicid a flokulant Floc+c. Takto ošetřená voda má velice nízkou koncentraci chemických látek a nedráždí ani velmi citlivou kůži. Součástí tohoto zařízení je i statický kavitační Zeta Potential Mixer, který zajišťuje kontinuální dávkování flokulantu a zesiluje jeho účinek. 

ASIN AQUA Oxygen nabízí funkce řízení:

  • čerpadla filtrace
  • teploty vody
  • hlídání výšky hladiny vody v bazénu
  • zpětného proplachu filtru
  • ochrany proti zamrznutí